مراحل دریافت وکیل از بیمه جو

 سلام شما فقط مشاوره انجام میدهید یا وکالت هم قبول میکنید؟ ه مدارکی مخواهد براتون ارسال کنم؟ ه حقم ضایع نشه بخدا دوتا بچه کوچک و مستاجرم. منون میشم یه جوابی بهم بدهید بد تشکر؟ 

ما کار وکالت هم انجام می دهیم. البته اول باید ببینیم دقیقا چه چیزی می خواهید . بعد قرارداد می نویسیم و مدارک مربوطه را می گیریم. بعد کارمان را شروع کنیم و در صورت به نتیجه رسیدن دستمزد مان را می گیریم. اگر هم به نتیجه نرسیم مبلغی نمی گیریم.


نظرات