درخواست ازکارافتادگی به علت پای شارکو

 سلام! دیابت دارم و پایم شارکو شده حدودا دو سانت کوتاه شده وتاری دید شدید دارم راهنمایی بفرمایید و درصورتیکه وکالت بنده را به عهده بگیرید هزینه آن چقدر است.سن بنده پنجاه و چهار مسابقه بیمه ده سال و چهارده روز؟

در صورتی که وکالت شما را بر عهده بگیریم حدود ۴۰ میلیون تومان می‌گیریم تا کار از کار افتادگی شما را به نتیجه برسانیم و اگر به نتیجه نرسیم هزینه‌ای از شما نمی‌گیریم.


نظرات