بیشترین حقوق مرخصی زایمان چگونه حساب می شود؟

 با سلام. وقت شما بخیر! من کارمند پیمانی زیر مجموعه وزارت کار هستم. حقوق مرخصی زایمان ما رو تامین اجتماعی پرداخت میکند. برای دریافت حقوق کامل از تامین اجتماعی چه باید کرد؟

دو سوم آخرین حقوقتان به عنوان حقوق زایمان به شما پرداخت می‌شود و بیشتر از این مبلغ نمی‌تواند باشد. تامین اجتماعی معمولا در این زمینه بسیار سخت‌گیری می‌کند و دقت می‌کند که حق بیمه تان را بیشتر  از یک حد معینی بالاتر نبرید. سنوات و پاداش هم به شما تعلق خواهد گرفت.


نظرات