پر کردن سابقه بیمه تامین اجتماعی

 سلام! خسته نباشید! ببخشید من مزاحم شدم؟ سوال  دارم؟ سوابق   کاری من    کم  هست   چطوری   می توانیم     پر   کنم؟ 

باید بگویم که برای اینکه بتوانید سابقه تان را پر کنید باید در جایی سابقه کار داشته باشید که حق بیمه شما پرداخت نشده باشد اگر چنین چیزی وجود دارد می‌توانید از کارفرما شکایت کنید و با رای مثبت اداره کار  و ارائه رای به سازمان تامین اجتماعی سابقه برای خود ایجاد کنید همچنین می‌توانید حق بیمه ایام سربازی را نیز پرداخت نمایید. در مجموع باید جایی کار کرده باشید وگرنه نمی‌توانی سابقه خودتان را پر کنید. البته اگر سنتان در حدود  بازنشستگی باشد و سابقه بیمه تان کمتر از ۱۰ سال باشد می‌توانید با خریدن مابقی سابقه بیمه با ۱۰ سال سابقه بیمه بازنشسته شوید.


نظرات