اشکال در ثبت نام در سامانه مشاغل سخت و زیان آور

 من تو سامانه مشاغل سخت و زیان آور یکی از مراجعه کننده هایم را تا مرحله قسمت اول که مال کدملی و نام و نام خانوادگی پیش بردم .بعد سامانه قطع شد. الان که میام  ادامه کارش و انجام بدم میگه باید کد رهگیری باشه ک اصلا برای مراجعه کننده من کد رهگیری ارسال نشده که بتونم ویرایش بزنم. تو قسمت ثبت نامم که میزنم میزنه ثبت نام شما انجام شده درصورتی که من هنوز هیچ سابقه ای ازش وارد نکردم و کدرهگیری ام براش ارسال نشده ک بتونم کاری کنم. میخواستم ببینم شما میتونید راهنمایم کنید؟ 

بله. این یکی از ایرادهای سایت است. به دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیان آور در خیابان میرزای شیرازی مراجعه کنید.


نظرات