آیا معلولین حین خدمت جزء ایثارگران محسوب می شوند؟

 سلام! بنده برگه معلولیت حین خدمت دارم. از ناحیه ران پا و لگن دچار شکستگی و کوتاهی پا شدم. سال 83 سپاه نیروی هوایی. آیا معلولین حین خدمت جز ایثارگران محسوب میشوند یا خیر .جهت استفاده در وام ازدواج؟

نه متاسفانه معلولین حین خدمت جز ایثارگران محسوب نمی‌شوند. برای اینکه جز ایثارگران محسوب گردد باید معلولیت در منطقه جنگی اتفاق افتاده باشد وگرنه ایثارگر یا جانباز محسوب نمی‌شود.


نظرات