نحوه محاسبه حق اولاد معوقه مربوط به سال های قبل چگونه است ؟

 نحوه محاسبه حق اولاد معوقه مربوط به سال های قبل چگونه است ؟

باید توضیح دهید که حق اولاد را از کارفرما  می‌ خواهید بگیرید و یا از سازمان بازنشستگی که حقوق می‌گیرید. اگر فرض کنیم بازنشسته نشده‌اید و می‌خواهید از کارفرما بگیرید محاسبه حق اولاد معوقه بسیار ساده می‌باشد. کافی است سه برابر حقوق روزانه کارگر در این سال را برای محاسبه حق اولاد ماهانه حساب کنید. البته توجه داشته باشید اگر کارفرما حق اولاد را پرداخت نکرده باشد ی‌توانید شکایت تاخیر در تادیه نیز انجام دهید. یعنی باید بابت تاخیر بر اساس محاسبات دادگاه خسارت تاخیر در تادیه پرداخت کردم که این شکایت بعد از گرفتن رای از اداره کار خواهد بود چون اداره کار حق اولاد را بر اساس همان سال عدم پرداخت محاسبه می‌کند.


نظرات