سن بازنشستگی معلولین در تامین اجتماعی

 سلام صبحتون بخیر عذرخواهم. سوالی داشتم خدمتتون. من از مددجویان بهزیستی هستم. تو کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی کلی زدن و حدود 11 سال بیمه واریز میکنن 49سالم. من میتونم با این شرایط تقاضای بازنشستگی بدم یا نه؟ همون اول خود بیمه فرستاد کمیسیون پزشکی روی پرونده زدند ازکارافتادگی کلی و نرخ بیمه واریزی من کم شد. با این شرایط تاچه زمانی باید بیمه واریز کنم؟ بعدازچندسال میتونم بازنشسته بشم؟ 

با این شرایطی که شما دارید اگر آقا باشید باید تا زمانی که ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی داشته باشید یا اینکه به سن ۶۰ سالگی برسید منتظر بمانید. یکی از این دو شرط باید در مورد شما اتفاق بیفتد تا بتوانید بازنشسته شوید. لبته قانون بازنشستگی دارد تغییر می‌کند و کمی سنوات بیمه پردازی و سابقه مورد نیاز و سن بازنشستگی دارد تغییر می‌کند  و بیشتر می‌شود.  امیدوارم قانونی برای معلولان تصویب شود تا آنها بتوانند از کاهش سن و سابقه بیمه پردازی استفاده نمایند.


نظرات