دریافت ازکارافتادگی جزئی به علت شکستگی دیسک در محل کار

 من حدود چهار ماه پیش سرکار دچار حادثه شدم که بعد از دوماه دکتر بعد از یک عمل دوباره منو عمل جراحی قرار داد و دیسک کمر و دوتا از مهرهای کمرم را عمل کرد حدود چهار تا پلاتین گذاشت. الان سرکار هستم اذیت میشم. گفتم میتونم خسارتم و از کار افتادگی ام رو بگیرم؟ 

بابت دیه می توانید از بیمه مسئولیت کارفرما یا خود وی دیه تان را بگیرید . اگر از بیمه می خواهید بگیرید شکایت نمی خواهد ولی اگر از کارفرما می خواهید بگیرید باید از ایشان شکایت کنید. بابت از کار افتادگی احتمالا غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی جزئی تعلق می گیرد. باید حتما گزارش حادثه کاری داشته باشید. وکیل بگیرید بهتر است.


نظرات