آیا تصادف قبل از بیمه پردازی می تواند منجر به ازکارافتادگی شود؟

 سلام! من قبل از بیمه پردازی تصادف کردم. آیا مورد قبول تامین اجتماعی است برای از کار افتادگی؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بستگی دارد که چند سال سابقه داشته باشید و آیا حادثه‌ای که قبل از تامین اجتماعی برای شما اتفاق افتاده است در همان زمان ۶۶ درصد از کار افتادگی دارد یا اینکه بعداً و به مرور زمان درصد از کار افتادگی می‌گیرد. معمولاً اگر سابقه بیمه مناسبی داشته باشید و درصد از کار افتادگی ناشی از حادثه تصادف قبل از بیمه پردازی شما به ۶۶ درصد نرسد ی‌توان درصد آن را مورد استفاده قرار داد.  به نظر من بهتر است به یک وکیل حاذق در این زمینه مراجعه کنید.


نظرات