آیا به سرشیفت سختی کار تعلق می گیرد؟

 سلام آیا کار در شرکت لبنیات سالن تولید سختی کار می باشد. شغل بنده سرشیفت  می باشد؟ 

سرشیفت بستگی به محیط کار دارد.سرشیفت چون مستقیم با دستگاه کار نمی‌کند از نظر آلایندگی هایی که دستگاه ایجاد می‌کند مشکلی ندارد و بنابراین از این نظر سختی کار به ایشان تعلق نمی‌گیرد اما اگر در محیط کاری آلاینده وجود داشته باشد چه آلاینده‌های صوتی و یا آلاینده‌های محیطی و دیگر آلاینده ها، به احتمال زیاد به ایشان تعلق می‌گیرد.


نظرات