تحت کفالت پدر قرار گرفتن بعد ازدریافت بیمه بیکاری

 من یکسال بیمه بیکاری استفاده کردم. ۶ تیر تمام شد بیمه بیکاریم. الان میخواهم تحت تکفل پدرم باشم(مجرد هستم). به چه صورت هست میشه راهنمایی کنید ؟

قانونا مشکلی ندارد و می‌توانید درخواست دهید.  البته نباید شوهر باشید و نباید ازدواج کرده باشید. پدرتان باید به شعبه بیمه و یا کارگزاری بیمه مراجعه کند و درخواست کتبی دهد. از طریق سامانه تامین اجتماعی هم هم می‌تواند اطلاعات شما را ثبت کند تا مورد بررسی قرار گیرد.


نظرات