شکایت برای دریافت دیه از جراح لاغری

 مشاوره از بابت دیه میخوام؟ از کجا باید شروع کنم؟ بر اساس کل داستانی ک برای شما گفتم؟ از کسی ک عمل لاغری کرده منو؟ یا مشهد که کوتاهی کردن تشخیص ندادند با وجود اینکه سونو سی تی گرفتند. لطفا داستان بخونین دوباره؟

به نظر من از هر دو گروه باید شکایت کنید. برید دفتر خدمات قضایی و از هر دو نفر شکایت و درخواست دهید که شما را برای موضوع به پزشکی قانونی ارجاع دهد. فرآیندی است که ممکن است طولانی شود و ۶ ماه یا حتی بیشتر طول بکشد اما بهتر از این طریق شروع شود. بابت از کار افتادگی هم باید پرونده دقیقی جمع آوری کنید. ما در زمینه از کار افتادگی تخصص داریم و می‌توانیم این کار را برایتان انجام دهیم.


نظرات