محاسبه سن جدید بازنشستگی با قانون جدید بازنشستگی تامین اجتماعی

 مهندس من ۲۲سال بیمه دارم. ۷سال بهم سختی کار تعلق میگیره؟ چند سال دیگه باید کار کنم؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که بابت ۷ سال سختی کار ۳ سال و نیم سابقه بیشتر به شما تعلق می‌گیره که در نتیجه شما ۲۵ سال و نیم سابقه خواهید داشت. ا قانون جدید با ۳۰ سال نمی‌توان بازنشست شد و حدوداً باید ۳۲ سال سابقه کار داشته باشید. در نتیجه اگر در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشید باید حداقل ۵ سال دیگر کار کنید ولی اگر در مشاغل عادی مشغول به کار باشید باید ۷ سال و نیم دیگر کار کنید.


نظرات