اضافه کاری اجباری پرستاران

 فاطمه : پرستار اتاق عمل هستم شاغل در بيمارستان . متاسفانه به ما اضافه كار اجباري مي دهند ٦٠،٧٠،٨٠،٩٠ ساعت اجباري . ضمنا در قانون ارتقا قانوني داريم كه نبايد بيشتر از ١٢ ساعت كار متوالي انجام بدهيم اما شيفت هاي ١٩ ساعته به ما مي دهند و همچنين ضريب ١/٥ شيفت شب و ١/٢ عصر را در ساعات كاري موظف محاسبه نمي كنند تا اضافه كار اجباري بيشتري به ما بدهند . جهت پيگيري اين موضوع بايد از كجا و چطور شروع كنيم ؟ لطفا راهنمايي كنيد با تشكر ؟

1.     بستگی به بیمارستان تان دارد . اگر زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی هستید و مشمول قانون کار نیستید ابتدا از طریق بازرسی دانشگاه اقدام کنید و اگر نتیجه نداد به دیوان عدالت اداری شکایت کنید .

2.     اگر بیمه تامین اجتماعی بوده و مشمول قانون کار هستید از طریق اداره کار شکایت کنید.

نظرات