پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اضافه کاری اجباری

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

اضافه کاری اجباری پرستاران

  فاطمه : پرستار اتاق عمل هستم شاغل در بيمارستان . متاسفانه به ما اضافه كار اجباري مي دهند ٦٠،٧٠،٨٠،٩٠ ساعت اجباري . ضمنا در قانون ارتقا قانوني داريم كه نبايد بيشتر از ١٢ ساعت كار متوالي انجام بدهيم اما شيفت هاي ١٩ ساعته به ما مي دهند و همچنين ضريب ١/٥ شيفت شب و ١/٢ عصر را در ساعات كاري موظف محاسبه نمي كنند تا اضافه كار اجباري بيشتري به ما بدهند . جهت پيگيري اين موضوع بايد از كجا و چطور شروع كنيم ؟ لطفا راهنمايي كنيد با تشكر  ؟ 1.     بستگی به بیمارستان تان دارد . اگر زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی هستید و مشمول قانون کار نیستید ابتدا از طریق بازرسی دانشگاه اقدام کنید و اگر نتیجه نداد به دیوان عدالت اداری شکایت کنید . 2.     اگر بیمه تامین اجتماعی بوده و مشمول قانون کار هستید از طریق اداره کار شکایت کنید.

آیا اضافه کاری پرستاران اجباری است؟

  یگانه :  آیا اضافه کاری برای پرسنل پرستاری شامل قانون ارتقا اجباری است و آیا ساعت ارتقا شامل شمارش کل ساعات کاری می‌شود  ؟  نه اجباری نیست . با توجه به شغل تان از کسری ساعت بهره مند خواهید شد . چون برای محاسبه اضافه کار ، انجام شیفت کاری پرسنل مشمول مورد محاسبه قرار می گیرد و چون برای مدت خدمت یک بار کسر ساعت کار محاسبه شده است بنابراین در محاسبه پرداخت اضافه کار کسر ساعت کار نداریم .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.