اخراج بعد از حادثه کاری

مازیار زبیری : من حدود 5 ماه در شرکتی که در ذوب آهن مشغول کار بوده استخدام شدم . در این 5 ماه کار من کابل کشی در سینی های ارتفاع دار کابل های سنگین ، کابل کشی سنگین در ساختمان فلزی 60متری با انواع سایز . کابل ها سنگینی شان 1مترش 1 کیلو بوده است .

این ارتفاعم از پله بالا می افتیم و الان دیسکم زده بیرون پاره هم هست . روزی که این اتفاق افتاد از طرف شرکت به اورژانس کارخانه فرستاده شدم و گفت مشکوک به دیسک است . برایمان مرخصی نوشت و بعد گفت برو MRI بگیر . هجدهم ماه این اتفاق افتاده و تا 21 مرخصی داشتم . خلاصه رفتم دنباله کارهایم .

 10روز طول کشید برگشتم شرکت ! می گویند تا آخر ماه قرار داد داشتی و ما اخراجت کردیم . برگه حادثه ات را گرفتگی عضلات رد کردیم و من به اداره کار رفتم گفت قرار دادت تموم شده بما مربوط نیست . خواستم بدانم آیا کارگری که اینجوری می شود می توانند اخراجش کنند وقتی تکلیفش معلوم نیست . الان تکلیف من چی ست ؟  شکایت کنم نتیجه دارد ؟

1.     نه ! اصلا نمی توانند اخراج کنند و رفتارشان نامناسب بوده است . امیدوارم مدارک پزشکی داشته باشید .

2.     کارشناس اداره کار باید گزارش حادثه رد کند . اگر این کار را نکرد کارشناس دادگستری می تواند این کار را انجام دهد .

3.     به نظر من از طریق کلانتری از کارفرما شکایت کنید و درخواست دیه کنید . آنها شما را به پزشکی قانونی می فرستند و پس از تکمیل مدارک به دادسرا می فرستند . باید گزارش حادثه یا مدراک پزشکی مربوطه را داشته باشید وگرنه به جایی نمی رسید .

جدیدتر قدیمی تر