قرارداد خوب استخدام

 محسن گلزار : مدت دو ماه در یک شرکت بودم که هیچ گونه قرارداد یا بیمه ای ندارم و هنوز هم حقوقی دریافت نکردم . فقط مبلغ ۵۰۰ هزارتومان دریافتی داشتم و هنوز هم در این شرکت مشغول کارم و از اینکه کارفرما بخواهد زیر قول و قرارش بزند می ترسم . می‌خوام محکم کاری کنم ؟ بهترین محکم کاری این است که یا قرارداد داشته باشید و یا حق بیمه تان پرداخت شود . سعی کنید سریعا یکی از این دو را حل نمایید.

نظرات