پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب قرارداد موقت

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

آیا قرارداد موقت قانونی است؟

  سحر : اداره کار به فردی که قرار داد موقت داشته گفته که به شما بازنشتگی تعلق نمی   گیرد   ! آیا صحیح است ! چون اکثرا کارفرمایان قرارداد موقت   می نویسند  ؟ بازنشستگی ربطی به قرارداد موقت ندارد . شما وقتی از نظر سن و سابقه بیمه شرایط بازنشستگی را پیدا کنید بازنشسته می شوید .

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.