شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

محاسبه دیه در سال 1403

امکانش هست راهنماییم کنید که چقدر آسیب دیدگی دارم؟

1-    له شدگی و شکستگی انگشت سوم دست چپ؟

2-    تخریب بسترناخن و دفرمگی انگشت؟

در پاسخ به شما باید اعلام کنم که بابت مورد اول 30/1 دیه کامل معادل 40 میلیون تومان و بابت مورد دوم 1 درصد دیه کامل معادل 12 میلیون تومان دیه در نظر گرفته می شود.

توجه به نکات زیر نیز می تواند بسیار برای شما مفید باشد:

دیه چیست؟

در میان انواع مجازاتی که در قانون ما وجود دارد، دیه یکی از مهم‌ترین‌هاست. این کلمه بر اساس ماده ۴۴۸ قانون اساسی تعریف شده است. معنی که در این قانون برای دیه گفته شده عبارت است از:

دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس، به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو، منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است

با این اوصاف می‌توان گفت که هرگونه جنایتی که به‌صورت  عمد یا غیر عمد مانند تصادف باشد، می‌تواند شامل دیه شود. این مبلغ باید به شخص آسیب‌دیده یا وارثان او پرداخت شود. شرط دوم برای الزام پرداخت دیه، در مورد جرایم عمدی است. این شرایط در زمانی اتفاق می‌افتد که حکم قصاص برای فرد اجرا نشود. دلایل مختلفی برای این شرایط وجود دارد که موضوع بحث ما نیست. معمولا دیه توسط قاضی و ارش توسط پزشکی قانونی تعیین می شود. ارش دیه ای است که در قاون مجازات اسلامی و فقه نیامده باشد.

انواع دیه کدام است؟

میزان دیه بر اساس نوع آسیبی که به فرد وارد شده محاسبه خواهد شد. براین‌اساس تقسیم‌بندی صورت‌گرفته که در اینجا به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

  • دیه جاناین دیه مربوط به آسیب‌هایی است که به‌صورت عمدی و با اختیار کامل به فرد دیگر وارد می‌شود. براین‌اساس قصاص برای فرد در نظر گرفته می‌شود. اما فرد آسیب‌دیده می‌تواند رضایت داده و به‌جای قصاص دیه دریافت کند. این دیه در ماه عادی در سال 1403 معادل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان و در ماه های حرام 1 میلیوارد و 600 میلیون تومان است. ماه های حرام عبارتند از  ذی القعده، ذی الحجه، محرم ، رجب
  • دیه شبه‌عمددر این نوع از جنایت، مجرم می‌خواهد آسیبی را به شخص وارد کند، اما آن آسیب قتل نیست. مانند تصادف رانندگی . ماه عادی و ماه حرام با هم تفاوتی ندارند.
  • دیه خطای محضدر این نوع از دیه نیز فرد از عمد باعث آسیب به فرد دیگر نشده و همه چیز بر اساس یک اتفاق بوده است. دیه با هم پرداخت می شود. ماه عادی و ماه حرام با هم تفاوتی ندارند.

میزان دیه چگونه تعیین می‌شود؟

نرخ جدول دیه‌ای که در هرسال عنوان می‌شود با آنچه که در سال قبل بوده متفاوت است. دلیل این تفاوت می‌تواند تورمی باشد که در هرسال صورت می‌گیرد؛ بنابراین این جدول در هرسال با مبالغ مختلفی اعلام می‌شود. نرخ دیه ۱۴۰3 از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده و در نهایت توسط رئیس قهوه قضاییه تأیید می‌شود.

نرخ دیه ۱۴۰3 انسان

زمانی که رئیس قوه قضاییه مبلغ دیه را صادر کرده و آن را اعلام می‌کند، تا پایان سالی که در آن قرار گرفته‌ایم، این نرخ ثابت خواهد بود. زمانی که مبلغ دیه انسان کامل تعیین شود، دیه مربوط به سایر اعضای بدن نیز بر همین اساس مشخص می‌گردد. شخصی که موظف به پرداخت دیه است، باید مبلغ آن را بر اساس سالی که در آن قرار گرفته پرداخت کند. حتی اگر محکومیت فرد در سال‌های قبل باشد، مبلغ دیه بر اساس سالی مشخص می‌شود که در آن سپری می‌کند.

به‌عنوان‌مثال فردی که در سال ۱۴۰۱ مرتکب جرم شده و در سال ۱۴۰3 مشخص شده که باید دیه پرداخت کند، مبلغ بر اساس ۱۴۰3 در نظر گرفته خواهد شد. این مبلغ برای خانم‌ها 600 میلیون و برای مردان دو برابر زنان است. البته زمانی این موضوع وجود دارد که مبلغ دیه بیش از ۳/۱ کامل باشد و در صورتی که دیه کمتر از ۳/۱ است، تفاوتی بین زن و مرد وجود نخواهد داشت. البته در تصادفات رانندگی که دیه توسط شرکت بیمه پرداخت می شود دیه مرد و زن یکی است و این قانون تنها برای حوادث عمدی و شبه عمدی غیر از تصادف رانندگی است.

مبلغ دیه ۱۴۰3 در ماه‌های حرام

در ماه‌های حرام یعنی رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم میزان دیه کمی بیشتر خواهد شد. این میزان معادل یک‌سوم از دیه انسان کامل است که به آن اضافه خواهد شد؛ بنابراین در سال ۱۴۰3 که مبلغ دیه مردان برابر با 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است، به میزان 400 هزار تومان اضافه شده و در نهایت دیه کل برابر با ۱ میلیارد و 600 هزار تومان می‌شود.

محاسبه چند درصد دیه در سال ۱۴۰۲

اکنون دیگر با مبلغ دیه سال ۱۴۰۲ آشنا شدیم. اما در مواردی نیاز به محاسبه چند درصد دیه هستیم که به شکل زیر انجام می‌شود:

برای محاسبه چند درصد دیه باید آن را در ماه‌های غیر حرام در نظر بگیریم. فرض کنید در سال ۱۴۰۲ بابت یک آسیب، ۱۰ درصد از دیه انسان کامل به‌عنوان پرداختی برای فرد خاطی در نظر گرفته است. در این شرایط باید ۱۰ درصد از مبلغ ۹۰۰ میلیون را محاسبه کنید که برابر با ۹۰ میلیون تومان خواهد شد.

خسارات بیمه اتومبیل در دیه

در تصادفاتی که منجر به پرداخت مبلغی به‌عنوان دیه می‌شود، بیمه نقش مهمی را بازی می‌کند. این بیمه را با عنوان بیمه شخص ثالث می‌شناسند. ۲.۵ درصد از مبلغ دیه در ماه‌های حرام جزء تعهدات مالی این مرکز است. حداقل تعهد مالی در این بیمه ۳۰ میلیون تومان است و سقف آن با توجه به داشتن گواهینامه و وجود یا عدم وجود خسارات جانی متفاوت است. معمولا حداکثر سقف ۵۰ درصد یا نیمی از مبلغ دیه برای ماه‌های حرام است که با وجود هزینه ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان برای خانم‌ها در ماه‌های حرام می‌توانیم آن را ۶۰۰ میلیون در نظر بگیریم.

همه افرادی که دارای وسایل نقلیه چه موتور و چه ماشین هستند، باید بیمه شخص ثالث را برای خود فعال کنند. نرخ پایه بیمه نیز بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۲ کامل انسان مشخص خواهد شد.

پرداخت قسطی دیه امکان‌پذیر است؟

در مواقعی پرداخت دیه به‌صورت قسطی انجام خواهد شد. این پرداختی می‌تواند به روش‌های مختلفی باشد. به‌عنوان‌مثال مشخص شود که فرد جنایتکار در هر ماه تنها یک دهم از مقدار دیه را به فرد پرداخت کند؛ بنابراین برای کسی که باعث مرگ یک انسان دیگر شده این مبلغ در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹۰۰ میلیون تومان است یا می‌تواند مشخص شود که کل دیه در ۱۰ قسط پرداخت شود که در این صورت نیز در هر پرداخت باید ۹۰ میلیون را واریز کند.

آیا مقدار دیه سال ۱۴۰۲ برای افراد مختلف متفاوت است؟

بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی قتل یک خانم دیه‌ای برابر با نصف مرد دارد. البته این میزان تا قبل از ۳/۱ دیه است و پس از آن نصف خواهد شد.

دیه مربوط به افراد مسلمان و دیگر ادیان مانند زرتشتی، کلیمی، مسیحی و صائبی با هم یکی بوده و هیچ تفاوتی را ندارد. شرکت بیمه در زمانی که تصادفی صورت می‌گیرد، باید تمام مبلغ پرداختی دیه را با مبلغی یکسان برای زن و مرد به طور کامل پرداخت کند.

نظرات

شماره 09333644122 در ایتا

اگر می خواهید وکالت پرونده تان را به ما بسپارید و یا نیاز به مشاوره رایگان دارید با شماره 09333644122 در ایتا و واتساپ تماس بگیرید. ما پرونده شما را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم و هزینه ارزان مان را در پایان کار می گیریم و اگر به نتیجه نرسیم دستمزدی نمی گیریم. در قسمت نظرات هم پاسخگو هستیم.

پست های پر بازدید

آدرس سایت پذیرش و نوبت دهی اینترنتی دی کلینیک ابوریحان

بیماری هایی که شامل ازکارافتادگی می شود؟

حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

مراحل دریافت هزینه عینک از تامین اجتماعی

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پیگیری اینترنتی ازکارافتادگی در کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی

پیگیری کد رهگیری مشاغل سخت و زیان آور با استفاده از شماره ملی

پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

محاسبه حقوق بازنشستگی با 15 سال سابقه

آگاهی از رای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی