پست‌ها

بیمه عمر یا تامین اجتماعی ! مساله این است
1- ترجیح می دهم در مورد این موضوع نکته به نکته جلو بروم و حکم کلی ندهم. خوشبختانه به دلایلی به هر …

دلایل ورشکستگی بیمه توسعه
1- بیمه توسعه ورشکسته شد چون بیش از حدی که توانگری مالی داشت نمایندگی جذب کرد . تعداد نمایندگی های…

و اینک آغاز راه
1-نوشتن اولین پست در یک وب سایت معمولا کار سختی است. به خصوص برای اینجانب که معمولا در سالهای گذشته…