پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پایه حقوق وزارت کار برای دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در سال 1401 چقدر است ؟

پایه حقوق ربطی به مدرک تحصیلی ندارد . البته در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده است مدرک تحصیلی هم جزء امتیازات مربوطه است ولی کلا ارتباطی ندارد و حداقل حقوق هر سال توسط اداره کار تعیین می شود. مبلغ حداقل حقوق سال 1401 برای دیپلم و لیسانس به شرح زیر است.


جدیدتر قدیمی تر