حقوق بازنشستگی بیمه روستاییان و عشایر چقدر است ؟

 یک سوال دارم خدمت شما ؟  بیمه کشاورزی ۳۰ساله است یا از بیمه های سخت و زیان آور محسوب می شود و ۲۰ ساله است و سوال دومم اینکه فردی که بیمه کشاورزی دارد و بازنشست شده باشد کل دوره بیمه را سپری کرده حقوق آن امروزه چقدر است ؟  چون شنیدم که چون مبلغ کم برای  این بیمه کشاورزی  پرداخت میشه حقوق آن باز کم است لطفا به این ۳تا سوالم جواب بدهید ؟ 

با سلام ! اگر منظورتان بیمه روستاییان و عشایر است که بیمه ۳۰ ساله است و اگر منظورتان بیمه کشاورزی تامین اجتماعی است باز هم آن هم سی سال است و بیمه کشاورزی در هر صورت جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی گردد . اگر شما بازنشسته تامین اجتماعی باشید حداقل مستمری را طبق قانون تامین اجتماعی می گیرید که امسال در حدود ۵ میلیون تومان است و اگر بیمه روستاییان و عشایر باشید بستگی دارد از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می کنید.بستگی به سطحی دارد که برای بیمه پردازی انتخاب کردید . با توجه به اینکه مبلغ کمی برای بیمه می‌پردازد احتمالا بیمه تان بیمه روستاییان و عشایر است و احتمالا جزء گروه‌های اول آن هشت گروه باشید مبلغ مستمری تان کمتر از حداقل حقوق اعلامی دولت خواهد بود و چیزی در حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان نهایتاً خواهد بود.


جدیدتر قدیمی تر