مراحل دریافت هزینه عینک از تامین اجتماعی

 با سلام! بابت هزینه عینک باید چکار کرد؟

باید از پزشک تان گواهی تجویز عینک بگیرید. همچنین فاکتور خرید را هم بگیرید. سپس به سایت تامین اجتماعی رفته (https://tamin.ir) و از قسمت تعهدات کوتاه مدت اروتز و پروتز را انتخاب کنید و بعد از انتخاب مدارک را آپلود کنید و ارسال کنید. معمولا بعد از یک ماه یا دو ماه تایید می شود.


1 نظرات

جدیدتر قدیمی تر