پرداخت هزینه عینک توسط تامین اجتماعی

 سلام بیمه تامین اجتماعی هزینه عینک رو می دهد؟

پاسخ: دوست من غلامحسن در تلگرام از من پرسیدند که آیا تامین اجتماعی هزینه عینک را می‌دهد یا نه در پاسخ به این دوست عزیز من باید بگویم بله هزینه عینک را هر چند سال یکبار سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند هزینه‌ای که امسال پرداخت می‌کند بابت هر عینک ۳۰۰ هزار تومان است که شما می توانید هم برای خودتان و هم برای اعضای خانواده تان این مبلغ را بگیرید برای اینکه بتوانید این مبلغ را بگیرید باید در سایت ای سرویس سازمان تامین اجتماعی یا سایت خدمات تامین اجتماعی مدارکتان را آپلود کنید چه مدارکی نیاز داری گواهی پزشک معالج و گواهی خرید از مرکز فروش عینک که مهر و امضا هم داشته باشند ضمن در سایت  باید حساب تان را معرفی کنید تا مبلغ به حسابتان واریز شود معمولا بعد از تایید پرسنل شعبه تامین اجتماعی مبلغ پرداخت می‌شود که حدود دو ماه طول میکشه !


جدیدتر قدیمی تر