پست‌ها

بیمه ازدواج و مهریه ! بدون شرح ؟
1- تا به حال فکر می کردیم بیمه ازدواج در چارچوب تعهدات دو طرفه و اخلاق خوب و تلاش زیاد و از این جو…

سختی کار رانندگان !
1- سختی کار رانندگان هم از آن بحث هایی است که همواره در مراحل نهایی مشکل ساز می شود ! یعنی اینکه ه…

تدبیر و امید: به آینده ایران بیندیشیم !
1- اکنون که این مقاله را می نویسم کمتر از 1 ساعت از اعلام آراء اولیه انتخابات ریاست جمهوری سال 139…

پوپولیسم ! انفعال بیمه ها ! نابودی حقوق اکثریت
1- در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نزاد و مدیر عاملی جناب مددی در سازمان تامین اجتماعی که س…

ماجراهای کارگر و کارفرما ! داستانی که تمامی ندارد
1- داستانی در ایران همیشگی است ، کارفرما حق کارگر را نمی دهد ، کارفرما بیمه کارگر را پرداخت نمی کن…

مناظره های انتخاباتی و جای خالی سوالات بیمه ای
1-مناظره های انتخاباتی سالهاست که در نظام انتخاباتی ما پذیرفته شده است. در بسیاری از انتخابات که ف…

بیمه ایران : آنچه می دانید و آنچه نمی دانید
1- بیمه ایران ، نامی که همه می شناسید. بیشترین مراجعه کننده را در زمینه  اکثریت بیمه نامه ها دارد.…

بیکاری و بیمه بیکاری
1- بیمه بیکاری : مفهومی است که هر گاه کارخانه ای ورشکست می شود به ذهن متبادر می شود ، هر گاه حادثه…

مشاغل سخت و زیان آور : حکایت در دروازه و سوراخ سوزن
1- اول بهتر است از مشاغل سخت و زیان آور صحبت کنیم . مشاغلی که به علت سختی کار آنها و نقشی که در تض…

بیمه تعاون ، بیمه ای نمونه !!
1- اولین بار نام بیمه تعاون را با داستان هنرنمایی های مدیر عامل و اعضای هیات مدیره پر افتخارش و حق…