پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئیه, ۲۰۱۷

مزایایی که باید بگیرید و شاید نمی دانید (2) !

1- کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق با قرارداد یا حتی بدون قرارداد یکسال یا کمتر یا بیشتر کار کرده است براساس آخرین حقوق به ازاء هر 1 سال کار یک ماه تا 1 ماه و نیم حقوق به عنوان مزایای پایان دوره پرداخت کند .
روش محاسبه سنوات : (حقوق پایه ماهیانه تقسیم بر 365 روز) * تعداد روزهای کارکرد
2- دوبرابر پایه حقوق باید به عنوان عیدی پرداخت گردد به شرطی که از 3 برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نگردد . اگر از 3 برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر گردد از فرمول زیر محاسبه می گردد :
عیدی = (3 * حداقل حقوق سال * تعداد روزهای کارکرد) تقسیم بر 365
3- اگر در روز تعطیل سرکار بیائید به ازاء هر ساعت باید میلغ زیر را بگیرید ، دقت داشته باشید که  در محاسبه ساعات کار روز تعطیل برای کارکنان نوبتی که در طول هفته از تعطیل شان استفاده کنند و یا کارگران غیر نوبتی ، علاوه بر اضافه کار باید 7  ساعت و 20 دقیقه هم از کارکرد ماهیانه شان کم گردد.
(حقوق پایه تقسیم بر 220) * 1.4= دستمزد هر ساعت اضافه کار در روز تعطیل
4- اگر کارگر نوبتی  در روز تعطیل کار کند ، هم از ساعت کارکرد کم می شود هم فوق العاده نوبت کار می گیرد ه…

مزایایی که باید بگیرید وشاید نمی دانید (1) !

1- بنابر قانون مدنی ماه شمسی 30 روز است و در نتیجه در قانون کار مزد و مزایای کارگر برای ماه 30 روزه اعلام می گردد و در صورتیکه ماه 31 روز و در بعضی مواقع 29 روزه شد باید متناسب با افزایش و کاهش این یک روزه ، مزایای کارگر زیاد و کم شود .

2- کارکرد هفتگی از نظر قانون کار 44 ساعت است . یعنی اگر 6 روز کاری داشته باشیم روزی 7 ساعت و 20 دقیقه محاسبه می شود . معمولا کارکرد روزهای عادی را بیشتر می کنند و کارکرد روزهای پنج شنبه را کمتر و یا حذف می کنند . برای روز جمعه هم معادل 7 ساعت و 20 دقیقه حقوق باید محاسبه شود . بنابراین برای ماه 30 روزه می شود 220 ساعت در حالیکه معمولا حدود 180 ساعت کارکرد واقعی است . بناربراین باید براساس 30 روز یا 220 ساعت حقوق بگیرید در حالیکه حدود 180 ساعت کارکرد داشته اید .

3- در حالت عادی می توان به کارگر با شرایطی اضافه کار داد : الف- موافقت کارگر ب- پرداخت 40 درصد بیشتر حق الزحمه.

فرمول محاسبه دستمزد اضافه کار به صورت زیر است :
دستمزد اضافه کاری = (ساعات اضافه کاری) * 1.4 * حقوق پایه تقسیم بر 220

4- برای محاسبه دستمزد شب کاری بری کارگران غیر نوبتی باید35 درصد دس…

بیمه عمر یا تامین اجتماعی !

1- مقاله زیر در یکی از سایت ها منتشر شده است (که چون در سایت های مختلف منتشر شده است اسم سایت مبدا را نمی دانم) و البته به بسیاری از صحبت های آن نقدی جدی دارم که در مبحثی دیگر در مورد آن صحبت می کنم . فعلا به رسم امانت چکیده ای از آن را در اینجا ارائه می کنم و بررسی بیشتر آن را به آینده واگذار می کنم .

2- در بحث بیمه ها بهترین وجود ندارد انتخاب یک نوع بیمه در کشور ما کار تقریبا سختی است .از یک طرف تنها سازمان دولتی که وظیفه بیمه کارگران یا کارمندان روزمزد را به صورت اجباری بر عهده دارد سازمان تامین اجتماعی است که همین موضوع باعث یکه تازی آن شده طوری که کمترین میزان انعطاف را داراست. یکه تازی یک سازمان یا شرکت تا چند سال پیش در کشور ما تبدیل به رسم شده بود و کسی هم انتظار نوآوری جدید در این بخش را نداشت و به طبع امکان مانور وجود نداشت.اما خوشبختانه در این چند سال اخیر با افزایش نسبی آگاهی مردم از پیشرفت های جهانی،عرصه برای ورود سایر شرکت ها به همراه طرح هایشان باز شده است از جمله این شرکت ها که مدتیست رقیبان جدیدی پیدا کرده است تامین اجتماعی خودمان است.

3- در تامین اجتماعی از…

سیر تا پیاز معرفی شدگان به کمیسیون پزشکی (2)

1- برای درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی گواهی پزشک مبنی بر ازکارافتادگی بیمه شده در دو مرحله ضروری است . در مرحله اول بر روی سرنسخه خود گواهی می کند و بیمه شده با مراجعه به شعب تامین اجتماعی درخواست ازکارافتادگی می دهد . در مرحله دوم بعد از تایید گواهی توسط شعبه فرم 3 برگی به بیمه شده داده می شود که این فرم ها نیز باید توسط پزشک مورد تائید قرار گیرد .

2- بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با نرخ های 12 درصد و 14 درصد مجازه به درخواست ازکارافتادگی و شرکت در کمیسیون پزشکی نمی باشند . همچنین بیمه شدگانی که کل سابقه پرداخت حق بیمه آنها کمتر از 1 سال باشد نیز نمی توانند به کمیسیون پزشکی معرفی گردند (برای موارد غیر از حادثه ناشی از کار) .

3- در صورتی که بیمه شده در کمیسیون بدوی رای مورد انتظار را دریافت نکند می تواند با اعتراض به رای مربوطه به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی گردد . در کمیسیون پزشکی تجدید نظر پرونده برای بار دوم مورد بررسی قرار می گیرد .

4- کمیسیون پزشکی بدوی و تجدید نظر با کمیسیون های حرف و مشاغل آزاد و اختیاری تفاوت دارد . کمیسیون های حرف و مشاغل آزاد و اختیاری برای بررسی میزان ازکا…

سیر تا پیاز معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی (1)

1- درصورتیکه کسی به علت بیماری یا حادثه نتواند به کار خود و لاجرم بیمه پردازی ادامه دهد میتواند برای ازکارافتادگی به شعب تامین اجتماعی درخواست دهد . شعب تامین اجتماعی بعد از بررسی این موضوع که درمان بیمه شده خاتمه پیدا کرده باشد بیمه شده را به کمیسیون پزشکی معرفی می کند . حداقل سوابق بیمه ای برای ارسال پرونده به کمیسیون برای بیماری های عادی ضروری است . در مورد حادثه هیچ شرط مربوط به سابقه بیمه ای وجود نخواهد داشت .

2- ما با 5 نوع رای به طور کلی در کمیسیون پزشکی مواجهیم :

الف- رای ازکارافتاده کلی که به معنای عدم توانایی کار بیمه شده به میزان 66 درصد است و در صورت تحقق شرایط بیمه ای ، بیمه شده مستمری حداقلی یا بیشتر را دریافت می کند .

ب- رای ازکارافتادگی جزئی که به معنای عدم توانائی کار بیمه شده با درصدی بین 33 تا 66 درصد است . بیمه شده ای که حادثه دیده باشد در این حالت مستحق دریافت مستمری جزئی است . این حقوق ممکن است به حداقل حقوق نرسد .

ج- رای نقص عضو مقطوع که به معنای عدم توانائی کار بین 10 تا 33 درصد است . در این حالت بیمه شده مستمری دریافت نمی کند و صرفا غرامتی دریافت می کند که مب…

جزئیات بیمه صاحبان حرف و مشاغل تحت پوشش کمیته امداد

1- مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد که کمتر از 50 سال سن داشته باشند می توانند از خدمات بیمه حرف و مشاغل آزاد استفاده کنند .

2- بعد از انجام معاینات اولیه این افراد و انعقاد قرارداد فیش پرداخت حق بیمه به شخص متقاضی یا نماینده کمیته امداد تحویل می گردد . توجه داشته باشید که این بیمه متفاوت با بیمه زنان سرپرست خانواده کمیته امداد است . مبالغ حق بیمه توسط کمیته امدام پرداخت می گردد.

3- این بیمه تمامی پوشش های مربوط به ازکارافتادگی ، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و بازنشستگی را دارد . البته دوره زمانی مشخصی دارد و به محض اینکه مددجو توانست کسب و کار خود را به سودمندی برساند دیگر از پوشش حق بیمه مجانی خارج شده و باید خودش خود را چه اجباری و چه خویش فرما بیمه نماید تا جا برای مددجویان و متقاضیان جدید باز گردد.

4- کمیته امداد در مجموع برای 350 هزار خانواده حق بیمه پرداخت می کند . این خانواده ها معمولا بعد از 10 سال بیمه پردازی مستمری بگیر می شوند (کمیته امداد پرداخت حق بیمه را اینگونه برنامه ریزی می کند) و جایشان را به خانواده های جدید خواهند داد .

5-بنده به صورت  رایگان از …

کارگاه خانگی ، مشاغل خانگی ، کارگاه خانوادگی !

1-صحبت در مورد کارگاههای خانگی بسیار زیاد است . کارگاههایی که در محیط خانه شکل می گیرد و در حقیقت محیط تجاری نیست . بعضی مواقع افراد می خواهند از این قضیه استفاده کنند و خود و خانواده و دیگر کارکنان را از این طریق بیمه کنند و بعضی مواقع برعکس سعی می کنند با توجه به اینکه کارگاه تحت نظارت کسی نیست از زیر بیمه کردن کارکنان در بروند . در هر دو مورد به تفصیل صحبت می کنیم .

2- کارگاههای خانگی در شمول قوانین کار قرار نمی گیرد . بنابراین نمی توان از آن برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری استفاده کرد . بازرسی از آن صورت نمی پذیرد و بنابراین این میل کارفرما است که بیمه کند یا نکند ! البته در صورتیکه بیمه کند کسی جلوی وی را نمی گیرد ولی در صورت شکایت معمولا  دست کارگران به هیچ جایی بند نیست ! از سنوات و بیمه و حق السعی و مواردی دیگر ! بنابراین اگر در چنین کارگاههایی کار می کنید حواستان به این مسائل نیز باشد !

3- یک موضوع که بعضا اشتباه می شود یکسان دانستن کارگاههای خانگی و کارگاههای خانوادگی است ! این دو موضوع با همدیگر تفاوت دارند ! البته چون هر دو از شمول قانون کار خارجند شاید برای بعضی این اش…

محاسبه مستمری براساس 2 سال آخر قطعی شد !

1- یکی از مشکلاتی که سالها بود بعضا بسیاری از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را که سال های آخر پرداخت حق بیمه را می گذراندند اذیت می کرد حل شد . براساس مصاحبه امروز استاد و رئیس سابقم ، جناب آقای مهندس محمدعلی جنانی مدیر کل امور فنی مستمریهای سازمان تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگان براساس 2 سال آخر بیمه پردازی محاسبه می گردد .

2-طبق دستورالعمل های قبلی و بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی قبلا هم میانگین 2 سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه مستمری مورد استفاده قرار می گرفت اما در مواقعی که میزان پرداخت حق بیمه به صورت نامتعارف بالا می رفت میانگین 5 سال آخر محاسبه می شد . اما طبق ماده 82 برنامه ششم توسعه که از امروز برای اجرا به تمامی شعب سازمان ابلاغ گردید در هر صورت مانگین 2 سال آخر برای محاسبه مستمری مورد استفاده قرار می گیرد و سازمان باید راه حل دیگری برای پرداخت های نامتعارف پیدا کند . تاریخ اجرای این دستورالعمل برای بازنشستگانی است که از ابتدای امسال بازنشسته می گردند .

3- طبیعی است که این قانون مزیت خاصی برای بیمه های اختیاری ، حرف و مشاغل آزاد ، رانندگان ، قالیبافان ، بسیجیا…

چند سوال و جواب بیمه ای ؟

1- وجوهی که مشمول کسر حق بیمه است ؟

    1 - حقوق، دستمزد و کارمزد.
    2- فوق العاده های شغل.
    3- اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
    4- فوق العاده خارج از مرکز.
    5- فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
    6- کمک هزینه خواربار و مسکن.
    7- مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
    8- فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
    9- پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست.

2- وجوهی که مشمول کسر حق بیمه نیست ؟

     1-  بازخرید ایام مرخصی.
     2 - کمک هزینه اولاد.
     3- هزینه سفر و فوق العاده ما موریت.
     4- عیدی و پاداش نهضت سوادآموزی.
     5- حق شیر و پاداش افزایش تولید.
     6- خسارت اخراج و مزایای پایان کار.
     7- حق همسر که در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، پرداخت می شود.

3- در مورد بیمه زنان خانه دار توضیح دهید ؟

 شرایط سنی برای #بیمه_زنان_خانه_دار

حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد ۴۵ سال است که در غیر این صورت متقاضی می بایست ۲ برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی باشد…

بیمه اجباری ، مشاغل آزاد ، اختیاری ، کمیته امداد ، بهزیستی ، رانندگان ، قالیبافان ، هنرمندان ، کارگران ساختمانی ، مداحان ، نظام پزشکی ، بسیجیان ، نظام مهندسی و ...

1-بد نیست در مورد انواع بیمه هایی که سازمان تامین اجتماعی ارائه می دهند صحبتی داشته باشیم . شاید باورش سخت باشد که در حدود 30 مدل بیمه توسط تامین اجتماعی ارائه می گردد . اگر چه پایه همه این بیمه ها یکسان است امام تفاوت هایی در مبلغ پرداختی و خدمات ارائه شده مانند استراحت ، اروتز و پروتز ، ازکارافتادگی و ... دارد که بعضی از آنها مانند ازکارافتادگی مساله ای بسیار مهم است . با هم به بررسی تمام این انواع می پردازیم .

2- اولین مدل بیمه تامین اجتماعی بیمه اجباری است . بیمه ای که بیشترین درصد بیمه شدگان را شامل می شود و تمامی خدمات ممکن را ارائه می دهد .  در این نوع بیمه در محیط های کاری کارفرما ، کارگران را بیمه می کند . 7 درصد بیمه از بیمه شده کم می شود و 20 درصد توسط کارفرما پرداخت می گردد . سه درصد دیگر نیز بابت مبلغ بیمه بیکاری باید توسط کارفرما پرداخت شود که در مجموع می شود 23 درصد کارفرما و 7 درصد کارگر . تمامی پوشش ها مانند بیمه بیکاری ، دفترچه درمان ، بازنشستگی ، فوت ، ازکارافتادگی ، ایام بیماری و زایمان و اروتز و پروتز را شامل می شود . سهم بیمه شده در حداقل مبلغ ممکن 75 هزار تومان…

بیمه مکمل برای کارگاههای زیر 50 نفر !

1-در پی اجرای طرح پایلوت پوشش بیمه درمان مکمل کارگاه‌های کمتر از 50 نفر (مجموع بیمه شدگان اصلی و خانواده آنها)  که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند بخشنامه اجرایی این طرح به شرح زیر به شعب و نمایندگی های شرکت آتیه سازان حافظ ابلاغ شد. بیمه آتیه سازان حافظ قبلا وظیفه بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت و البته دارد .

2- خلاصه تعهدات قرار داد : بستری فوق تخصصی تا سقف 12 میلیون تومان برای هر نفر ، بستری عمومی تا سقف 5 میسیون تومان ، لیزیک تا سقف 800 هزار تومان ، خدمات پاراکلینیکی تا سقف 800 هزار تومان .

3- خدمات نازایی ، روانپزشکی ، زایمان و سزارین ، دندانپزشکی و جراحی لثه در تعهد نمی باشد .


5‏- کنترل ضوابط بیمه گری قراردادهای منعقده و وصول حق بیمه ها . بدیهی است بیمه شده اصلی متقاضی بیمه درمان تکمیلی، 
الزاماً می بایست افراد تبعی تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دهد .


6- روند حمایت شرکتهای بیمه ای از کارگاهها و موسسات با جمعیت کمتر از ۵۰ نفر نامناسب است و علت آن شاید این باشد که روند شناسایی و تعیین نرخ حق بیمه برای این افراد چالش برانگیز اس…

کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند ! یا تلفن بزنند ! یا پیامک بدهند !

1- یکی از سوالاتی که همیشه مطرح می شد و متاسفانه بعضا به یک عرف غلط هم درآمده است این است که بسیاری از کارفرمایان فکر می کنند بعد از 3 ماه باید کارگران خود را بیمه کنند درحالیکه چنین موضوعی کاملا غلط است و کارگر از روز اول استخدام باید بیمه شود . اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می گردد که ممکن است در محیط کار در همان روزهای اول اتفاقی برای کارگر بیفتد که در صورت نداشتن پوشش بیمه ای هیچ سیستم حمایتی برای کمک به کارگر بیچاره وجود نداشته باشد !

2- یکسری شرکت ها در فضای مجازی کار می کننند . یعنی سایت ها و یا خدماتی هستند که در فضای اینترنتی بعضا کسب و کارهای سودمندی نیز دارند ولی چون دفتر کاری مشخصی ندارند و حتی شرکت هایشان را نیز ثبت نکرده اند امکان بازرسی از آنها برای بازرسان بیمه ای مهیا نیست . این دوستان بهتر است کارمندان خود را نیز بیمه کنند چون با تغیراتی که در نحوه بازرسی از کارگاهها در حال اتفاق افتادن است به زودی این نوع خدمات دهندگان نیز مجبور به بیمه کردن کارمندان خود می شوند .

3- کارگران زیادی هستند که از مزایای بیمه برخوردار نیستند چون کارفرما بیمه شان نمی کند . این افراد می ترسن…

شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان

1- قاعده کلی در پرداخت مستمری بازنشستگی رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است. به موجب این ماده مستمری‌های پرداختی نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه کمتر باشد. ولی در چند مورد این قاعده اجرا نمی‌شود.

2- برای احراز بازنشستگی دو فاکتور بسیار تاثیر گذار است : سن مشخص و یا سابقه مورد نیاز . در بعضی مواقع صرفا محقق شدن یکی از این شرط ها کافی است.اگر کسی بخواهد بازنشسته شود خودش باید درخواست  بازنشستگی دهد و کسی نمی تواند وی را به این کار مجبور کند . تنها در یک حالت می توان چنین کاری نمود و آن هم وقتی است که بیمه شده 5 سال از سن مورد نظر برای بازنشسته شدن بزرگتر باشد . یعنی به عنوان مثال خانم ها به سن 60 سالگی رسیده باشند که از 55 سالگی 5 سال بیشتر است و در این موارد کارفرما خودش می تواند درخواست بازنشستگی کارگر را بدهد .

3- سن بازنشستگی 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان است . فرقی بین نوع بیمه نمی کند و این قانون برای تمامی انواع بیمه ها شامل اجباری ، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد صدق می کند . در این حالت با حداقل 20 سال سابقه بیمه می توان بازنشسته شد . اگر مستمری …