پست‌ها

مزایایی که باید بگیرید و شاید نمی دانید (2) !

مزایایی که باید بگیرید وشاید نمی دانید (1) !

بیمه عمر یا تامین اجتماعی !

سیر تا پیاز معرفی شدگان به کمیسیون پزشکی (2)

سیر تا پیاز معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی (1)

جزئیات بیمه صاحبان حرف و مشاغل تحت پوشش کمیته امداد

کارگاه خانگی ، مشاغل خانگی ، کارگاه خانوادگی !

محاسبه مستمری براساس 2 سال آخر قطعی شد !

چند سوال و جواب بیمه ای ؟

بیمه اجباری ، مشاغل آزاد ، اختیاری ، کمیته امداد ، بهزیستی ، رانندگان ، قالیبافان ، هنرمندان ، کارگران ساختمانی ، مداحان ، نظام پزشکی ، بسیجیان ، نظام مهندسی و ...

بیمه مکمل برای کارگاههای زیر 50 نفر !

کارگران فاقد بیمه برای بیمه شدن اقدام کنند ! یا تلفن بزنند ! یا پیامک بدهند !

شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان