پست‌ها

شکایت از کارفرما بعد از 9 ماه !

درخواست افت قیمت ال 90

مدت زمان اجرای حکم هیات حل اختلاف !

دیه باسن

درخواست افت قیمت بدون کروکی

تجمیع سوابق بیمه ای !

کارفرما من را به عنوان پیمانکار معرفی کرده است ؟

عدم ارتقاء شغلی در شهرداری

بیمه آسیا دیه را پرداخت نمی کند ؟

شهرداری حق بیمه را کامل نمی پردازد ؟!

حق و حقوققم نادیده گرفته شده است !

غیبت در کاریابی برای حضور زدن بیمه بیکاری

بیمه ای ارزان تر از بیمه اختیاری

خلاء بیمه ای و مقرری بیمه بیکاری !

اثبات کارکرد با لیست بیمه تامین اجتماعی

آیا گرفتن دفترچه تامین اجتماعی اجباری است ؟

دیه جراحت انگشت !

ازکارافتادگی به علت اختلال دوقطبی

ازکارافتادگی به علت کاهش بینایی

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال ماموریت بیمه شده !

چگونگی محاسبه اضافه کار در طرح ارتقاء سلامت

زمان واریز مستمری

حق بیمه پروژه پرداخت نشده است ؟

تقاضای تاخیر در تادیه به چه معناست ؟

بیمه تاکسیرانی و مشکلات آن !

آیا با جواز کسب ، بیمه کارگری ام قطع می شود !

حق ماموریت من پرداخت نمی شود !

دیه شکستگی ترقوه !

شکایت به اداره کار بدون مدرک

زمان پرداخت کمک هزینه ایام بیماری !

اثبات اضافه کار و حق ماموریت

سوالاتی در مورد حق السعی ایام بیکاری