پست‌ها

آیا بیمه بیکاری جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود ؟

بازرس تامین اجتماعی کی می آید ؟

آیا من کارورزم ؟

دیه پارگی مینیسک !

اعتراض به نظریه کارشناس بیمه !

آیا به رای پزشکی قانونی اعتراض کنم ؟

سابقه مورد نیاز برای درخواست ازکارافتادگی !

حق بیمه افراد داری معلولیت

بازنشستگی افراد تحت پوشش بهزیستی یا معلولین !

همسایه ما بابت دیه شکایت کرده است ؟

آیا می توانند مرا به زور بازنشسته کنند ؟

دیه سوختگی درجه 3

آیا به من سنوات تعلق می گیرد ؟

شکایت از هیات حل اختلاف به دیوان عدالت اداری !

دیه نرمه گوش

چقدر دیه به من تعلق می گیرد ؟

آیا کابینت کار جزء کارگران ساختمانی است ؟

محدودیت حرکتی یعنی چه ؟

چکار کنم کارگران شکایت نکنند ؟!

دیه سوختگی صورت

از چه شهری به اداره کار شکایت کنم ؟

آیا کارانه مشمول حق بیمه است ؟

آیا حق جذب باید در سنوات حساب شود ؟

چند بار می توان در جلسه اداره کار غیبت نمود ؟!

شکایت بابت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

آیا طرفین باید در هیات تشخیص حضور داشته باشند ؟!

گرفتن هزینه های بیکاری بر اثر تصادف !

شکایت پیمانکار از کارفرما !

دیه کوبیده شدن ریه !

آیا اگر شاکی در شرکت بیمه رضایت داده باشد باز هم می تواند درخواست افت قیمت نماید ؟

دیه پارگی پیشانی دامیه است یا ارش دارد ؟

شکایت تاخیر در تادیه

منظور از توقیف اموال کارفرما چیست ؟

استراحت پزشکی رانندگان بین شهری !

آیا در اداره کار پارتی بازی می شود ؟

چگونگی اثبات ساعت کارکرد !

تا چه زمانی برای شکایت وقت داریم ؟

بیمه اجباری اصلی یا تحت تکفل قرار گرفتن !

سوال نامفهوم نپرسید ؟!

شکایت بابت کارهای اضافه ای که انجام داده ام ؟!

شکایت از دندانپزشک

دیه شکستگی مهره گردن