پست‌ها

افت قیمت خودروی پژو 206

توقف حکم اداره کار با شکایت به دیوان عدالت اداری

کم نوشتن دیه توسط پزشکی قانونی

امضای برگه تسویه برای کارفرما بدون گرفتن حقوق و مزایا

بازگشت به کار بعد از اخراج

مواردی که در تسویه حساب باید رعایت کرد

عنوات شغل در لیست بیمه برای مشاغل سخت و زیان آور

دیه شکستگی انگشت

استفاده از بیمه بیکاری در اواخر بیمه پردازی !

مدت زمان شکایت بر علیه کارفرما

ازکارافتادگی به علت تخلیه چشم

حقوق بازنشستگی خانم ها با 55 سال سن

بیمه درمان تکمیلی چه مواردی را پوشش نمی دهد ؟