محاسبه دیه قطع انگشت به نرخ دیه سال 1400

 

کاوه: سلام! .من سر کار در کارخانه انگشت اول دست چپم کامل قطع شد و افتاد روی زمین امروز قطع شده است.

1.     آیا من می توانم از کارفرما شکایت کنم کجا باید شکایت کنم؟

2.     دیه انگشت من چند است؟

3.     شکایات را چجوری مطرح کنم؟ ممنون می شوم از راهنمایی شما؟

پاسخ به سوالات شما به شرح زیر است:

1.     بله می توانید شکایت کنید. اگر کارفرمایتان بیمه مسئولت مدن دارد می توانید از طریق بیمه ایشان بدون شکایت دیه تان را بگیرید. البته معمولا کمتر غرامت می دهند. اگر بخواهید شکایت کند یا از طریق کلانتری و یا از طریق دادسرا باید شکایت کند.

2.     10 درصد دیه دارد معادل 48 میلیون تومان به نرخ دیه سال 1400

3.     با مدارک پزشکی تان به دادسرا مراجعه کرده و شکایت تان را مطرح کنید. شما را به پزشکی قانونی و بعدا دادگستری ارجاع می دهند.

جدیدتر قدیمی تر