محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی

 سلام: اینجانب جعفر طاهر ییمه شده بالای ۲۲ سال سابقه دربین سالهای۹۷تا سال۱۴۰۰براساس   فیش صادر شده توسط بیمه در شغل کارفرما لوازم خانگی۲۰درصد از حداقل حقوق طبق درخواست و توافق مجددا تیر۹۹ بیمه واریز نمودم. آیا  بیمه می‌تواند حقوق من را که ۲ مرداد۱۴۰۰ بازنشسته بودم بر مبنای حداقل حقوق بازنشستگی به من بدهد. قبلأ از بذل توجه شما سپاسگزارم ؟

در پاسخ به سوال شما دوست عزیز باید بگویم که بیمه برای محاسبه حقوق بازنشستگی میانگین دو سال آخر مبلغ مشمول کسر حق بیمه شما را محاسبه می کند و در سنوات بیمه پردازی تان ضرب می کند بنابراین اگر سنوات بیمه پردازی شما ۲۲ سال باشد احتمالا حدود دو سوم این میانگین را دریافت خواهد کرد ضمن توجه داشته باشید که در دو سال آخر نمی توانید حق بیمه تان را به صورت غیر متعارف افزایش دهید .
جدیدتر قدیمی تر