استفاده از مستمری بازمانده پدر در شراکت با مادر

 میتونم من خودم ۹ سال سابقه بیمه دارم میتونم پول بیمه رو از تامین اجتماعی  بگیرم  ؟ یا همزمان میتونم هم پول بیمه تامین اجتماعی رو پرداخت کنم و هم میتونم از بیمه درمانی پدرم استفاده کنم چون من که حقوقی نمیگیرم شوهرم که شغل آزاد داشتند و از جایی حقوق نمی گرفتند. من میتونم از بیمه درمانی پدرم و حقوقش استفاده کنم  و سابقه تامین اجتمایی رو به سابقه بیمه درمانی اضافه کنم یا نه ؟ الان مادرم در قید حیات هستند واز حقوق پدرم استفاده می کنند. اگر من هم تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرم میتونم درصدی از حقوق پدرم رو بگیرم  در این صورت  نمی خواهم سابقه پرداخت بیمه تامین اجتماعی از بین ببرد.  راهکارش چیست ؟ 

نه متاسفانه . نمی توانید دیگر حق بیمه را از تامین اجتماعی بازپس بگیرید. می توانید از بیمه پدرتان استفاده کنید و خودتان هم بیمه پردازی کنید تا بازنشسته شوید. به نظرم بیمه زنان خانه دار 12 درصد انتخاب کنید.


جدیدتر قدیمی تر