دیه شکستگی انگشت در سال 1401

 سلام خسته نباشید! یک سوال داشتم . من تو تصادفی که کردم انگشت شصت پای چپم شکست و انگشت کناریش در رفت . میخواستم بدونم دیه این دوتا چقدر میشه؟ به اضافه چند عدد زخم در قسمت های مختلف بدنم که خون آمده است ؟

بابت شکستگی شست پای چپ 1.6 درصد دیه دارد معادل 7 میلیون و 680 هزار تومان . البته اگر کل انگشت شکسته باشد و تنها یک بند انگشت شکسته نباشد.

دیه دررفتگی انگشت اگر کل انگشت باشد حدود 0.8 درصد دیه دارد معادل 3 میلیون و 840 هزار تومان . 

زخم بستگی دارد در کدام قسمت بدن باشد و چقدر عمیق باشد و اینگونه نمی توان در مورد آن نظر داد. اگر پرداخت دیه در سال 1401 باشد دیه بیشتر خواهد گردید.


جدیدتر قدیمی تر