محاسبه دیه سوختگی درجه 2 و درجه 3 در سال 1401

 سلام
 ! وقتتون بخیر
! من توی کارخونه دچار سوختگی شدم .
2 درصد درجه دو صورت ، 
10 درصد درجه 3 دست راست ! 
میخواستم ببینم دیه این مقدار سوختگی چقدر میشه ؟

بابت 2 درصد درجه 2 صورت 6 درصد دیه دارد معادل 28 میلیون و 400 هزار تومان . 

بابت 10 درصد سوختگی درجه 3 دست راست معادل 21.5 درصد دیه دارد معادل 103 میلیون و 200 هزار تومان

اگر پرداخت دیه در سال 1401 باشد احتمالا حدود 20 درصد دیه افزایش پیدا می کند.


جدیدتر قدیمی تر