دیه خردشدگی درشت نی و نازک نی در سال 1401

 با سلام! من در سر کار پاهایم دچار شکستگی که درشت نی و نازک نی خورد شد و پلاتین گذاشتم پای دیگر هم کف پا ترک برداشته میخواستم بدونم دیه چقدر می‌شود؟

بابت خردشدگی نازک نی و درشت نی  هر کدام سیزده  و سه دهم درصد دیه تعلق میگیرد که مجموعه ۱۶۰ میلیون تومان به نرخ دیه سال ۱۴۰۱ میشود. بابت ترک خوردگی کف پا دو درصد دیه تعلق میگیرد معادل دوازده میلیون تومان به نرخ دیه سال ۱۴۰۱.


1 نظرات

  1. باسلام دیه شکستگی ثلث استخوان نازک نی پای چپ که به صورت مطلوب التیام یافته است چقدر میشه ،دقیقا جمله برگه پزشک قانونی

    پاسخحذف
جدیدتر قدیمی تر