محاسبه هزینه خواب خودرو در سال 1401

 با سلام ! ییخشید خسارت خواب خودرویی 1میلیاردی روزانه چقدره؟ رفته برای صافکاری؟! دوهفته ماشین نداشتم تمامی هزینه و خوابم قرار شده مقصر 100 درصد این حادثه متقبل شود؟ 

روزانه 15/10000 است یعنی 1 میلیون و 500 هزار تومان.


جدیدتر قدیمی تر