آیا به راننده مقصر حادثه دیه تعلق می گیرد؟

 با سلام !امروز من با موتور تصادف کردم. بیمارستان رفتم کلا شکستگی ندارم. ولی انگشت شست پایم بعد ۱۰ ساعت خیلی درد می کنه؟! دیه شامل من می شود؟من راننده موتور بودم و مقصر نبودم ؟

بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد. معمولاً یا باید شکستگی داشته باشد یا باید جراحت داشته باشد و یا باید کبودی داشته باشد تا دیه برای شما تعیین شود. اگر چنین چیزی بود و اگر کروکی حادثه را دارید می توانید با گرفتن نامه از کلانتری به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درخواست دیه کنید. اگر پزشکی قانونی تایید کند بیمه شخص ثالث شما که برای راننده مقصر حادثه غرامت می‌پردازد که شما به علامت مربوطه را که معادل دیگر می دهد.


جدیدتر قدیمی تر