مقصر تصادف در هنگام دور زدن خودرو

 با سلام ! من در حالی که یک اتوموبیل متوقف بود به صورت دوبله در خیابان به سمت چپ پیچیدم و قسمت گلگیر جلو اون اتوموبیل و درب عقب و گلگیر عقب یک مقدار جزیی تو رفتگی پیدا کرد . در ضمن راهنما هم نزده بودم لطفا راهنمایی بفرمایید مقصر کیست ؟

اگر همینجوری که تعریف کرده اید اتومبیل پارک کرده باشد و حرکت نمی کرده باشد و شما در حال دور زدن بوده باشید مقصر شما هستید . شما در حال حرکت بودید و ان ماشین توقف داشته است. هرچند ایشان هم به صورت خلاف ایستاده بوده است ولی مقصر محسوب نمی شود در تصادف و صرفاً جریمه می شود.


جدیدتر قدیمی تر