آیا بابت طول درمان دیه تعلق می گیرد ؟

 سلام خسته نباشید ! من تصادف کردم و پایم شکسته بود . اولین بار رفتم پزشک قانونی معاینه کرد گفت برو 3 ماه دیگه برای معاینه مجدد بیا ! بعد سه ماه رفتم گفتم برو۲ماه دیگه بیا ! اگه هر بار که وقت معاینه مجدد میدهد تاثیر بر مبلغ دیه داره بعد دو ماه برم نه اگه تاثیری بر مبلغ دیه و افزایش مبلغ دیه نداره برم انصراف از معاینه مجدد بدهم نامه قطعی شو بدهد . و آیا من که 3 ماه پام پلاتین بود و کار نمی کردم میتونم واسه اونم مبلغی به عنوان دوره استراحت پزشکی دریافت کنم؟  

بابت طول درمان دیه به شما تعلق نمی گیرد . این که به شما وقت مجدد می دهد برای این است که می‌خواهد بداند آسیب شما به صورت  بدون عیب درمان شده است یا با عیب . معمولا اگر با عیب درمان شود دو درصد دیه بیشتر تعلق می گیرد که خودش مبلغی می شود . بابت ایامی که کار نمیکنید چیزی به عنوان استراحت پزشکی نمی توانید دریافت کنید ولی میتوانید از مقصر حادثه شکایت کنید که هزینه درمان شما و یا هزینه بیمه بیکاری شما را پرداخت کند و تصمیم گیری در این مورد با قاضی می باشد .


جدیدتر قدیمی تر