شکایت مجدد از کارفرما در اداره کار

 با سلام ! من یکبار از پیمانکار در اداره کار شکایت کرده و رای به نفع من صادر شده است. 'یکی از رسید های طلب من در سیستم ثبت نشده بود. دوباره از همان شرکت شکایت کردم. اداره کار رای داده دوبار نمیشه از یک شرکت شکایت کنم برو دیوان شکایت کن برای شکایت باید به دیوان برم یا باید اداره کار رای بدهم؟

می توانید به همان رای اعتراض بزنید اگر زمانش باقی مانده باشد تا پرونده در هیات حل اختلاف بررسی شود. اگر زمان گذشته باشد باید از رای اداره کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.


جدیدتر قدیمی تر