آیا دریافت مبلغ توسط کارگزاری تامین اجتماعی قانونی است ؟

 با سلام! من بابت اینکه مدارک عینک رو به بیمه تحویل بدم برای سه تا عینک 90هزار تومان به کارگزاری پرداخت کردم این مبلغ قانونی است و بابت چی از من مطالبه کردند ؟

قانونا باید مدارک خودتان را خودتان اسکن کنید و البته کارگزاری هم حق ندارد چنین مبلغی بگیرد. نه مبلغی قانونی نیست و من فکر نمی‌کنم چنین تعرفه برای اسکن و ثبت‌نام مدارک جایی آمده باشد.


جدیدتر قدیمی تر