استفاده همزمان از مستمری پدر و بیمه پردازی شخصی

 با سلام ! من مدت 10 سال بیمه قالیبافی پرداخت کرده ام. اما حالا میخواهم بیمه ام را قطع کرده و تبدیل به بیمه زنان خانه دار کنم:میخوام ببینم میتونم برگردم تحت بیمه پدرم (پدرم فوت کرده ولی مادرم در قید حیات اند و مستمری دریافت میکنند و خودم هم مجردم) .یعنی بیمه زنان خانه دار را رد کنم ولی دفترچه درمانی ام تحت بیمه پدرم باشه بدون اینکه حقوقم را از مادرم جدا کنم. اگر حقوقم را از مادرم جدا کنم چند درصد از مستمری به من میرسه. و از چه مزایایی دیگری بهره مند میشم مثل بیمه تکمیلی و ...؟

می توانیم به بیمه پدرتان برگردید و دفترچه‌های درمانی ایشان را داشته باشید. البته با بیمه زنان خانه دار نه با بیمه قالی بافی. یک سوم حقوق به شما می رسد و دو سوم به مادرتان.


جدیدتر قدیمی تر