درخواست ازکارافتادگی به علت افسردگی ماژور

 سلام! پسر من ۳ سال سابقه بیمه دارد و مدت ۱۹ ساله که افسردگی ماژور mdd دارد. هر کجا می رود سر کار بیش از چند ماه دوام نمی آورد. خدمت سربازی هم به علت افسردگی شدید معاف شد. آیا می تواند از کار افتادگی بگیرد لطفا راهنمایی کنید؟

اگر سابقه بستری داشته باشد و افکار تخریبی داشته باشد می تواند از کار افتادگی بگیرد ولی سابقه بیمه کمی دارد و سابقه بیمه کم بسیار تاثیر منفی می‌گذارد. توصیه میکنم سابقه حداقل ۷ یا ۸ سال داشته باشد تا بتواند بازنشسته شود. با این مسابقه به احتمال زیاد کمیسیون پزشکی ایراد بیمه می گیرد و از کار افتادگی نامبرده را رد می نماید.


جدیدتر قدیمی تر