شکایت برای خواب خودرو در نمایندگی

 با سلام ! سه هفته و نیم خودروی کوییک من در نمایندگی زاهدان بخاطر تامین قطعه خواب بوده است. نمایندگی در خصوص خواب جوابگو نیست. باید چکار کنم؟ ماشین مدل ۴۰۰ با کارکرد ۴۵۰۰ میل لنگ یاتاقان  و کامل بگم نیم موتور تعویض شده است. بخاطر روغن بی کیفیت نمایندگی؟

قانونا می توانید از نمایندگی به خاطر خواب ماشین شکایت کرده و هزینه خواب را بگیرید. ولی چون حدود ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خودرو کارکرده است معمولاً پیگیری این مشکل به سختی انجام  می پذیرد و در مجموع توصیه نمیکنم هر چند حق شما می باشد.


جدیدتر قدیمی تر