محاسبه دیه آسیب عصب پرونئال و عدم توانایی حرکتی

 سلام وقتتون بخیر! در تصادف ، عصب پرونئال پای راستم آسیب دیده و طبق نوار عصب و عضله قابل بهبود نیست.  این آسیب باعث شده مچ پا و انگشتان پای راستم توانایی حرکتی رو به بالا را به صورت دائمی از دست دادند و به صورت دائمی افتادگی مچ پا گرفتم. به این نوع آسیب عصب پرونئال پای راست چقدر دیه تعلق میگیره؟ با تشکر؟

بابت آسیب عصب پرونئال ۸ درصد دیه تعلق گرفته می شود که معادل ۴۸ میلیون تومان به نرخ دیه سال ۱۴۰۱ می باشد. بابت عدم توانایی حرکتی ممکن است دیه در نظر گرفته شود.


جدیدتر قدیمی تر