پرداخت حقوق استعلاجی کمتر از سه روز با کیست؟

 سلام وقتتون بخیر! من یه مشکلی واسم پیش اومد والان از روز 3 شنبه 1401.3.31 تا امروز نرفتم سرکار. وازمحل کارم بهم زنگ زدند گفتند دلیل نیامدنت چی است؟ چون مشکل شخصی داشتم نتوانستم بگم.گفتم رفته بودم دندانپزشکی والان دندانم عفونت کرده است. نمیتونم بیام و تا شنبه بهم وقت دادن گفتن که برگه ی استعلاجی بیار! میخواستم یک راهنمایی کنید من چه کار باید بکنم ؟ 

قانونا شما می توانید مرخصی بگیرید ولی مرخصی استحقاقی شما باید توسط کارفرمای شما تعیین شود و معمولاً قبل از رفتن به مرخصی باید صورت پذیرد. بهتر است گواهی استعلاجی از دندانپزشکی بگیرید که دندانتان عفونت کرده است و اگر استعلاجی کمتر از ۳ روز باشد کارفرما باید حقوق شما را پرداخت کند.


جدیدتر قدیمی تر