چگونگی پرداخت حق بیمه اعضای هیئت مدیره

 سلام وقت بخیر! جدیدا شرکتی رو به ثبت رسوندیم . برای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره میتونیم از دفتر مرکزی بیمه رد کنیم ؟ اگه میشه از شرکت بیمه رد کرد برای اعضای هیات مدیره هم دستمزد روزانه رو حداقل حقوق بزنیم یا خیر؟ و شغلشون رو تو نرم افزار تامین اجتماعی چی تعریف کنیم ؟

بله می توانید بیمه را از دفتر مرکزی رد کنید.   اگر قرارداد بیمه اختیاری و کارفرمایی با تامین اجتماعی دارند بر اساس آن قرارداد مبلغ را بزنید و اگر ندارند بر اساس حقوقی که برای شان تایید شده است به صورت ۲۷ درصد که نیاز به پرداخت بیمه بیکاری نباشد برای شان پرداخت کنید.


جدیدتر قدیمی تر