شکایت راننده مقصر حادثه به نرخ چه سالی محاسبه می شود ؟

 سلام ! من راننده مقصر بودم . سال ۱۴۰۰ تصادف کردم و بیمه نامه من صدورش سال ۹۹ بوده و پایانش سال ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۰ تصادف کردم . سال ۱۴۰۱ به من دیه دادند به نرخ سال ۹۹ آیا درسته این کار باید چه کار کنم ؟ دیه راننده مقصر را باید به چه سالی بدهند ؟ باید به سال صدور بیمه نامه بدهند یا باید به سال تصادف بدهند ؟  یا دیه را بروز بدهند ؟ اگر می خواهم شکایت کنم چکار کنم ؟ ممنون می شوم راهنمایی کنید ؟

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که دیه راننده مقصر به نرخ روی بیمه نامه پرداخت می شود یعنی  به عنوان غرامت محاسبه می‌شود و بر اساس مبلغی که بر روی بیمه نامه به عنوان غرامت بیمه راننده مقصر حادثه یعنی اگر بیمه نامه تان در سال ۹۹ نوشته شده است بر اساس همان حساب میشود . اما اگر تاخیر داشته باشد یعنی از زمانی که مدارک تان را تکمیل کرده باشید بیش از ۲۰ روز طول بکشد و مبلغ به شما پرداخت نشود می توانید بابت تاخیر شکایت کنید . قانون باید بابت هر روز تاخیر نیم در هزار از مبلغ کل غرامت به شما پرداخت شود.


جدیدتر قدیمی تر