دریافت تاییدیه مجدد مشاغل سخت از اداره کار

 سلام! از رای سخت و زیان آورم دو سال می گذره .الان بیمه میگه باید مجددا رای تایید سخت وزیان آور بگیرید.  اداره کار هم میگه ما یکبار تایید کرده ایم مجددا نمی شود همان عناوین را بیاورید که ما تایید کنیم. الان بین اداره کار و تامین اجتماعی پاسکاری می شویم .

تکلیف چیست و چکار باید بکنم؟ سپاس از شما ؟

از اداره کار تاییدیه مجدد بگیرید. تامین اجتماعی به نظر دست بالا را دارد. نامه از اداره کار بگیرید سریعتر به نتیجه می رسید. اگر اداره کار نامه نمی دهد به اداره کل کار در استان مراجعه کنید و درخواستتان را از آن طریق بدهید.


جدیدتر قدیمی تر