درخواست ازکارافتادگی با توجه به جانباز بودن

 با سلام وتشکر! در سال 98 همسرم با راهنمایی کارمندان مستمری تامین اجتماعی مبنی بر اینکه میتواند با توجه جانباز است 23 سال سابقه پرداخت حق بیمه و سن 50 سال بازنشسته شود اقدام کرد. حکم بازنشستگی اش تایید شد ولی متاسفانه خودشون لغوش کردند و گفتند قانون عوض شده است. لطفا راهنمایی کنید؟ در ضمن ایشان در کارت پایان خدمت 27 ماه جبهه وظیفه دارد. راننده کامیون خویش فرما، 26 سال سابقه ی پرداخت حق بیمه، دارنده کارت ایثار و جانباز 15 درصد میباشد .تشخیص پزشک افت عملکرد با توجه به نوار مغز؟

متاسفانه قانون عوض شده است و دیگر باید یا ۳۰ سال سابقه را داشته باشد یا ۶۰ سال سن داشته باشد. متاسفانه برای بیمه های خویش فرما جانبازی تاثیری در سن بازنشستگی ندارد. بهترین کار این است که درخواست از کار افتادگی دهد تا در صورت از کار افتادگی با توجه به سابقه بازنشسته شود. احتمالا چون سابقه زیادی دارد و جانباز هم هست از کار افتاده کلی می شود و می تواند حقوق بگیرد.


جدیدتر قدیمی تر